presentació

Vol col.laborar?Ompli la butlleta de col·laboració des d'aquest formulari.
Un cop impresa i firmada, pot enviar-nos-la per correu postal o per e-mail a la següent adressa: fundacio.tutelar@familiaisocietat.cat

Tambè pot fer donacions via Paypal.

Si no te compte a PAYPAL, la pot obrir al accedir-hi, mitjançant el botó "DONAR"