presentació

Tutela i altres figures de protecció:

A partir de l'encomana judicial, vetllem pel benestar de les persones amb discapacitat intel•lectual tutelades, els hi donem els suports necessaris i s'acompanya a la persona en el seu desenvolupament integral i la seva inclusió social, així com administrar i protegir els seus béns.

Pretutela:

A través de la pretutela es pretén promocionar el coneixement entre els familiars o tutors legals d’una persona i l’entitat, així com oferir-los la seguretat i la confiança de cara al futur.

Informació i assessorament sobre capacitat modificada i figures de protecció:

A través del nostres assessors jurídics especialitzats, informem i orientem als familiars sobre la manera d’iniciar i tramitar el procés de modificació judicial de la capacitat així com en termes de tutela, curatela i la resta de figures de protecció.