presentació

Organigrama de la Fundació

Activitats

El Patronat

 
Presidència:   ATENDIS   dessignada la Sra. Rosa Graells Domingo
Sots-Presidència:   ILUNION CIPO,S.L.   representada per la Sra. Teresa Puig Amat
Secretaria:   CIPO   representada per la Sra. Cristina Antón Soto
Tresoreria:   ATENDIS   representada pel Sr. Joaquim Badia Casas
Vocalia:   Trinidad González Rodríguez   dessignada per CIPO
Vocalia:   Glòria Homs Corominas   dessignada per ILUNION
Vocalia:   PRODIS   representada per la Sra. Dolors Vidrera Porcel

L'Equip professional

Xavier Díaz Granell   Gerent
Ingrid Torra Serra   Referent Tutelar
Eduard Hernández Tricas   Referent Tutelar
Miriam Vizoso Mendez   Auxiliar de Tutela
Elisabet Morell Inglés   Auxiliar de Tutela
Esther Beltrán Zapata   Auxiliar de Tutela
Azucena Martínez García   Administració
Monica González Pérez   Administració