presentació

Organigrama de la Fundació

Activitats

El Patronat

 
Teresa Buch Llorach  Presidenta
Teresa Puig Amat  Vicepresidenta
Rosa Graells Domingo  Secretaria
Joaquim Badia Casas   Tresorer
CIPO, S.C.C.L.  Vocal. Representada per Cristina Anton Soto
Trinidad González  Vocal. Designada per CIPO, S.C.C.L.
Antoni Fàbregas Olivan  Vocal. Designat per ILUNION-CIPO

L'Equip professional

 
Xavier Díaz Granell  Gerent
Ingrid Torra Serra  Referent Tutelar
Eduard Hernández Tricas  Referent Tutelar
Marta Soler Piñol  Auxiliar de Tutela
Miriam Vizoso Mendez  Auxiliar de Tutela
Azucena Martínez García  Administració