presentació
mans

Origen de l‘entitat

La Fundació Privada Tutelar Família i Societat va ser creada l’any 1995 amb el nom de Fundació Privada Tutelar CIPO. El 1998 és varen modificar els estatuts i des de llavors s’anomenà Fundación Privada Tutelar para Personas con disminución Psíquica de Sabadell y Comarca. Entre altres funcions tenia la d’exercir l’acció de tutela, la curatela, la fiscalització de la tutela o qualsevol altra figura jurídica prevista o permesa en el Codi Civil o en testament o en altre document públic així com també l’assistència, promoció i protecció de les persones amb disminució psíquica. Finalment és a partir de l’any 2009 que s’inscriu en el registre de Fundacions de la Generalitat amb el nom de Fundació Privada Tutelar Família i Societat i s’articula el seu desenvolupament amb la integració de més entitats amb objectius comuns i que treballen per a donar la cobertura i el reconeixement dels drets a les persones amb discapacitat de la comarca.

El seu patronat està representat per les entitats següents: CIPO SCCL, Ilunión-CIPO S.L., l’Associació pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca (APDP), actualment Fundació Privada Atendis i l’entitat Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca (PRODIS). Les quatre entitats donen serveis, ocupació i feina a més de 800 persones. També integren el Patronat persones físiques independents, nomenades a proposta de les Entitats Patrones.

La fundació


L'activitat de la Fundació Privada Tutelar Família i Societat està orientada a exercir la tutela, curatela i d'altres figures de protecció, encomanada judicialment, a les persones que estan en procés de pretutela i aquelles que ja han iniciat el procés judicial pertinent.

La missió


Exercir la funció de tutela i la representació legal a les comarques del Vallès, de les persones amb discapacitat que els impedeix, de forma total o parcial, el seu autogovern, amb independència de que la discapacitat sigui cognitiva, per malaltia mental o neurològica o per raó de l’edat, procurant la seva assistència, promoció i afavorint l’autonomia personal.

La visió


Exercir un servei de tutela proper, de qualitat i professionalitat a les comarques del Vallès comptant, sempre, amb la implicació de persones i Institucions competents que facin possible corresponsablement la viabilitat social i econòmica de l’entitat com a darrer recurs de l'estat del benestar.