presentació

Funcions


  • Exercir la tutela, curatela, fiscalització de tutela, o qualsevol altra figura jurídica prevista o permesa a la legislació civil d’aplicació, o en testament o en altre document públic.

  • Prestar el servei de pretutela a les persones amb discapacitat amb tutela futura i que s’hagi encomanat la funció judicialment

  • Prestar tota mena de serveis d’assessorament, orientació, suport i informació a les famílies, en relació a la tutela.

  • Coordinar i afavorir la col•laboració amb altres entitats tutelars que presten serveis a aquest col•lectiu de persones amb discapacitat i a llurs famílies.

  • Promoure i formular estudis sobre la tutela i dur a terme accions per tal d’influir en la definició de les polítiques socials i econòmiques dels poder públics que l’afecten aquest dret.

  • Promoure accions de formació, informació i sensibilització en torn a la tutela, com a mesura de prevenció de garantia per a preservar el dret de les persones amb discapacitat.